Anslag skydd av värdefull natur

Den största andelen av anslaget skydd av värdefull natur, 1070 miljoner, går till att ersätta markägare när nya naturreservat, nationalparker, Natura 2000-områden ska bildas.

Sidan senast uppdaterad: 4 februari 2016Sidansvarig: Maria Tiricke