Anslag åtgärder för värdefull natur

Naturum, friluftslivsarbete, grön infrastruktur, statliga ledsystemet, åtgärder för hotade arter, skötsel av naturreservat och nationalparker ingår i anslaget åtgärder för värdefull natur.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2019Sidansvarig: Maano Aunapuu