Åtgärder för värdefull natur: 560 miljoner fördelas till länsstyrelserna

Naturum, friluftslivsarbete, grön infrastruktur, statliga ledsystemet, åtgärder för hotade arter, skötsel av naturreservat och nationalparker ingår i anslaget åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar 560 miljoner kronor till länsstyrelserna.

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2017Sidansvarig: Maano Aunapuu