513 hektar nya våtmarker och 5 mil igenlagda diken

Våtmarkssatsningen 2018 är en viktig del i klimatanpassningen och har gett många restaurerade och nyskapade våtmarker. 513 hektar nya våtmarker har anlagts och 5 mil diken har lagts igen, drygt 2 500 hektar våtmark har restaurerats och mer än 9 kilometer diken byggts om.