Nationellt luftvårdsprogram

Förslag på det första svenska luftvårdsprogrammet tas nu fram av Naturvårdsverket. Programmet ska innehålla de åtgärder och styrmedel Sverige behöver genomföra för att uppnå nationella utsläppsminskningar enligt EU:s nya takdirektiv och bidra till en bättre luftmiljö.