Naturvårdsverket på Hallå konsument

Naturvårdsverket medverkar i upplysningstjänsten Hallå konsument som drivs av Konsumentverket. Genom tjänsten informerar Naturvårdsverket konsumenter om miljö och hållbar konsumtion.