Hållbara textilier

Det pågår ett omfattande arbete i Sverige och internationellt för att bidra till att göra textilproduktionen och konsumtionen mer hållbar och för att skapa mer cirkulära flöden för textila material.