Hållbar konsumtion och produktion

Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål. Resurserna måste utnyttjas effektivare och varor ska vara fria från farliga ämnen. Naturvårdsverket arbetar för att driva på utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion och produktion.