Sveriges internationella och nationella klimatåtaganden – så hänger de ihop

Förutom egna, nationella mål, har Sverige åtagit sig att leva upp till flera internationella klimatmål. De internationella åtagandena för att minska utsläppen av växthusgaser stämmer delvis överens med varandra. Men det finns också skillnader.