Följ utvecklingen mot ett klimatneutralt Sverige

Ett klimatneutralt Sverige innefattar minskning av klimatpåverkande utsläpp inom Sveriges gränser och från svensk konsumtion som påverkar utsläppen utomlands. Naturvårdsverket följer upp utvecklingen inom fem nyckelområden: transporter, energi, industri, jordbruk och skogen.