Tidigare miljöinvesteringsprogram

Samhället tjänar på miljöarbete. Det bekräftar resultaten från många av miljösatsningarna inom Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp, och de Lokala investeringsprogrammen, LIP. Båda programmen är avslutade.

Sidan senast uppdaterad: 24 september 2018Sidansvarig: Carl Mikael Strauss