En uppföljning mot klimatmålen till 2030

Naturvårdsverket har gjort en första uppföljning mot de etappmål till 2030 för klimatet som riksdagen beslutat om tidigare i år. Den visar att målen är inom räckhåll men att krafttag behövs.