Genetiska resurser i samhället

Om användningen av genetiska resurser för framställning av produkter och vid forskning regleras i lagar och förordningar.