Förslag Friluftslivets år

Friluftslivets år handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivets har. Samtidigt är Friluftslivets år ett stort samarbetsprojekt mellan alla de organisationer och personer som vill delta.