Större fokus på att åtgärda förorenade områden

Under år 2016 pågick 43 saneringar med hjälp av statlig finansiering. Det är en minskning jämfört med tidigare år. Det minskade antalet beror på att många stora och dyra åtgärder är igång.