PFOS/PFAS, om ansvar och tillsyn

Vad kan tillsynsmyndigheten tänka på i situationer med PFOS/PFAS, perfluorerade ämnen?

Sidan senast uppdaterad: 4 september 2017Sidansvarig: Jonny Riise