Finansiering av efterbehandling

Naturvårdsverket avsätter 372 miljoner kronor till åtgärder och 22 miljoner kronor till tillsynsprojekt och utredning inom efterbehandling år 2017.