Resultat för kväveoxidavgiften

Utifrån deklarationerna för kväveoxidavgiften tar Naturvårdsverket fram årliga resultat för de anläggningar som är med i systemet. De visar att utsläppen av kväveoxid från förbränningsanläggningar minskar i förhållande till energiproduktionen.