Fossila bränslen

Användningen av fossila bränslen står för cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning. För att nå klimatmålen måste användningen fasas ut.