Styrmedel för förnybar energi

Att gå från ett samhälle som är beroende av fossila bränslen till ett samhälle som bygger på förnybara energislag är en av vår tids största utmaningar. År 2015 kom 54 procent av energin som användes i Sverige från förnybara energikällor.