Forskning och mer om ekosystemtjänster

Ekosystemen är beroende av levande organismer och en biologisk mångfald för att kunna leverera tjänster. För att säkerställa framtida tjänster behöver vi behålla en biologisk mångfald. Här kan du bland annat läsa om forskning om ekosystemtjänster och vad andra aktörer gör på området.