Ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt

Naturens gratisarbete, ekosystemtjänster, är när växter renar luft, buskar dämpar buller eller när bin pollinerar grödor. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd och för vår hälsa och livskvalitet är de osynliga i flera beslut.