Ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt

Att växter renar luft, buskar dämpar buller eller att bin pollinerar grödor är viktiga ekosystemtjänster och en grundförutsättning för god livskvalité. Trots det tar vi inte hänsyn till det i flera samhällsbeslut.