Ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt

Naturens gratisarbete, ekosystemtjänster, är när växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor eller att människans hälsa ökar i naturen. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd och livskvalitet är de osynliga i flera beslut.