Tre samverkansprogram

Den taktiska och operativa samverkan inom Smart miljöinformation sker via de tre tematiska programmen Miljöskydd, Natur och Vatten och hav.

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2019Sidansvarig: Åsa Söderberg