Förändringsmål och förändringsprinciper

Naturvårdsverket har i samverkan med olika aktörer tagit fram nio inriktande förändringsmål. För att nå målen finns nedanstående förändringsprinciper, som ger stöd i hur vi ska nå målen.

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2019Sidansvarig: Åsa Söderberg