Textilavfall

Att slänga textil är resursslöseri. I Sverige och Norden pågår ett intensivt arbete för att textil ska återanvändas och återvinnas, istället för att slängas i soporna. Textil som nyproduceras bör också vara giftfri.