Avfallsförebyggande programmet visar vägen

Mat, textil, elektronik samt byggande och rivning. Det är fyra områden där avfallsförebyggande åtgärder kan betyda vinster för både ekonomi och miljö.