Satsning på kommunikation om ekosystemtjänster

Naturvårdsverket ska genomföra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster som ska pågå till den 10 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas till Miljödepartementet senast den 31 januari 2018.