Naturvårdsverket utreder frågor kopplade till EU-direktivet om engångsplast

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda vissa frågor kopplade till genomförandet av engångsplastdirektivet samt genomföra två dialogmöten.

Sidan senast uppdaterad: 2 september 2019Sidansvarig: Anna Karin Cederblad