Utveckling av friluftslivet

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utveckla förutsättningarna för friluftslivet. Kartläggning av naturområden ska redovisas senast 2016-09-30. Resterande delar senast den 2 maj 2017.