Utveckling av friluftslivet

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utveckla förutsättningarna för friluftslivet.