Utveckla digital information om naturområden

Naturvårdsverket ska utveckla förutsättningarna för användarvänlig information om naturområden, särskilt skyddade områden, för olika digitala plattformar. Målet är att öka tillgängligheten till naturen för allmänheten och främja friluftsliv och turism.

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2016Sidansvarig: Maria Sjö