Utreda finansieringen av förvaltningen av klövvilt

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda finansieringen av förvaltningen av klövvilt, främst älg och kronhjort.

Sidan senast uppdaterad: 13 mars 2020Sidansvarig: Jens Andersson