Utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

Naturvårdsverket och nio andra myndigheter har fått i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. Bl.a. ska myndigheterna belysa hur de genom sitt arbete med befintliga uppgifter bidrar till de nationella kulturmiljömålen. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast 31 oktober 2019.

Sidan senast uppdaterad: 31 oktober 2017Sidansvarig: Katrin Nilsson Taylor