Utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

Naturvårdsverket och nio andra myndigheter har fått i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. Bland annat ska myndigheterna belysa hur de genom sitt arbete med befintliga uppgifter bidrar till de nationella kulturmiljömålen.

Sidan senast uppdaterad: 31 oktober 2017Sidansvarig: Katrin Nilsson Taylor