Uppföljning av mål inom älgförvaltningen

Naturvårdsverket ska lämna förslag till hur riksdagens målsättningar om en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna och en produktionsanpassad älgjakt kan konkretiseras och göras uppföljningsbara i den kunskapsbaserade lokala älgförvaltningen.

Sidan senast uppdaterad: 28 mars 2018Sidansvarig: Elisabeth Öhman