Uppdrag om nedskräpning

Naturvårdsverket ska tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten föreslå åtgärder och styrmedel för att minska de negativa effekterna på marin miljö till följd av nedskräpning av plastavfall. Redovisas senast 1 augusti 2019.

Sidan senast uppdaterad: 5 november 2018Sidansvarig: Jenny Oltner