Uppdrag om förekomst av översvämningsmygg

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att bevaka forskningsläget vad gäller åtgärder för att minska förekomsten av översvämningsmygg. Uppdraget redovisas senast 1 april 2017.

Sidan senast uppdaterad: 4 november 2016