Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att se över reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge i miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2017Sidansvarig: Marie Larsson