Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall

Naturvårdsverket ska utreda vilka verksamheter som kan undantas från krav på tillståndsprövning och föreslå författningsändringar. Redovisas senast 30 april 2018.

Sidan senast uppdaterad: 29 november 2017Sidansvarig: Karin Klingspor