Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv.

Sidan senast uppdaterad: 25 juni 2018Sidansvarig: Karin Klingspor