Strategi för hantering av gruvavfall

Naturvårdsverket och Statens geologiska undersökningar (SGU) ska tillsammans ta fram en strategi för hantering av gruvavfall samt göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling.