Strategi för Naturvårdsverkets arbete med försöksdjur

Naturvårdsverket ska ta fram en strategi för åtgärder som syftar till att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur. Uppdraget redovisas i samband med Naturvårdsverkets årsredovisning för 2016.

Sidan senast uppdaterad: 4 februari 2016Sidansvarig: Peter Örn