Statistik för miljötillståndsprövningen

Naturvårdsverket ska ta fram en modell för att årligen upprätta och redovisa statistik för miljötillståndsprövningen. Uppdraget ska redovisas senast 30 september 2017.