Demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Naturvårdsverket plus sex andra myndigheter och Business Sweden ingår i en referensgrupp som samordnas av Energimyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2019Sidansvarig: Müge Apaydin-Jönsson