Förutsättningar för digitalisering av tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Naturvårdsverket och Jordbruksverket redovisade den 25 mars 2020 regeringsuppdraget M2019/02014/Me – förstudie avseende digitalisering av tillsynsvägledning enligt miljöbalken. I förstudien lämnas rekommendationer till fortsatt arbete för att åstadkomma en samlad digital tillsynsvägledning.

Sidan senast uppdaterad: 14 april 2020Sidansvarig: Jenny Jonsson