Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

Naturvårdsverket redovisar en studie om terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Ett regeringsuppdrag.

Sidan senast uppdaterad: 5 mars 2021Sidansvarig: Karin Klingspor