Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

Naturvårdsverket redovisar en studie om terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Ett regeringsuppdrag.

Sidan senast uppdaterad: 28 april 2020Sidansvarig: Karin Klingspor