Vägledning och samverkan om hantering av statens förorenade områden och avvecklade skjutfält

Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2018 uppdrag av regeringen att verka för utvecklad samverkan mellan statliga myndigheter med ansvar för förorenade och riskfyllda områden. Vidare omfattade uppdraget att ta fram en övergripande vägledning med principer för prioritering av åtgärdsbehov, riskvärdering och skälighetsbedömning.

Sidan senast uppdaterad: 15 april 2019Sidansvarig: Björn Johansson