Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Naturvårdsverket har lämnat förslag på ändringar av reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). Uppdraget redovisades 28 augusti 2017.

Sidan senast uppdaterad: 13 augusti 2018Sidansvarig: Lisa Forsberg