Strategi för Naturvårdsverkets arbete med försöksdjur

I regleringsbrevet för 2016 har Naturvårdsverket fått i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket ta fram en 3R-strategi för Naturvårdsverket. 3R kommer av engelskans Reduce, Refine, Replace och handlar om hur man kan begränsa, förfina och ersätta användandet av djurförsök.

Sidan senast uppdaterad: 28 februari 2017Sidansvarig: Nils Mårtenson