Statistik för miljötillståndsprövningen

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till modell för statistik om miljötillståndsprövningar. Uppdraget redovisades den 28 september 2017.