Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har undersökt hur processen för planering och tillstånd för vindkraftverk har utvecklats, från att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes 2009 och efter att vägledningen för bestämmelsen tagits fram. Uppdraget redovisades den 19 juni 2017.

Sidan senast uppdaterad: 6 maj 2019Sidansvarig: Katrin Nilsson Taylor