Jakt i Sveriges ekonomiska zon

Naturvårdsverket har utrett förutsättningarna för att upplåta Sveriges ekonomiska zon för jakt. Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 26 oktober 2017.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2017