Arbetssätt att föreslå skog för formellt skydd infört i hela landet

Det nya arbetssättet bygger på markägares eget intresse att formellt skydda sin skog med höga naturvärden och kompletterar det arbete som initieras av myndigheterna.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2020Sidansvarig: Olle Höjer